ระบบลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)

ระบบลายเซ็นดิจิทัล หรือ Digital signature ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 26 โดยจัดเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกการเข้ารหัสและลายมือที่สร้างจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 28 ที่ออกให้โดย ผู้มีหน้าที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certicated Authority -CA) สามารถป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็น น่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับการใช้งานกับเอกสารที่สำคัญ

ระบบของเรารองรับการลงลายเซ็นดิจิทัลทั้งบนเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF และ XML นอกจากนี้ระบบยังรองรับการเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12 สำหรับการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จาก CA ภายในหน่วยงานของท่าน หรือ CA จากต่างประเทศ

ลายเซ็นดิจิทัลบน pdf
ลายเซ็นดิจิทัลบน xml

นอกจากนี้ยังสามารถดูตัวอย่างการใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

 

ตัวอย่างการใช้งาน

 

และเรายังมีคู่มือแนะนำวิธีการลงลายเซ็นดิจิทัล

ดูเพิ่มเติมได้ที่

 

คู่มือลายเซ็นดิจิทัล

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทร 082-579-8555 อีเมล support@esigns.cloud