ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และ

ระบบลายเซ็นดิจิทัล

เอกสารมีความน่าเชื่อถือลงลายเซ็นดิจิทัลโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 28 มีการเข้ารหัสลายเซ็นจึงปลอดภัยสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์แบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานแบบองค์กร หน่วยงานทุกรูปแบบ

คลิกดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานสำหรับระบบ android

รองรับการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน e-Tax Invoice & e-ReCeipt ของกรมสรรมพากร

ระบบลายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 9

ระบบลายเซ็นดิจิทัลตามมาตรา 26

ระบบลายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 9

ระบบลายเซ็นดิจิทัลตามมาตรา 26

ในปัจจุบันมีการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบลายเซ็นดิจิทัล

ซึ่งถือเป็นระบบที่เราได้คำนึงถึงความปลอดภัยโดยทำการเข้ารหัสลายเซ็นเพื่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือต่อการทำธุรกรรมเพื่อตอบสนองต่อความรวดเร็วและสะดวกต่อการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

 

ในปัจจุบันมีการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบลายเซ็นดิจิทัล

ซึ่งถือเป็นระบบที่เราได้คำนึงถึงความปลอดภัยโดยทำการเข้ารหัสลายเซ็นเพื่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือต่อการทำธุรกรรมเพื่อตอบสนองต่อความรวดเร็วและสะดวกต่อการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

 

ภาพแสดงลายเซ็นดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ระบบ eSigns เราเป็นระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบลายเซ็นดิจิทัลที่สามารถใช้งานผ่านระบบเว็บไซต์ esigns.cloud รวมไปถึงอุปกรณ์ที่รองรับผ่านระบบ iOS และ Android

 

ระบบของเราใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 28 และมีการเข้ารหัสลายเซ็นดิจิทัล 

ออกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสามารถรองรับการออกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics signature) ตามมาตรา 26 แห่งกฏหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ออกลายเซ็นดิจิทัล

ระบบสามารถรองรับออกเอกสารลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature) ตามมาตรา 9 แห่งกฏหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย

รองรับการอัพโหลดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือตามมาตรา 28

ออกเอกสารในรูปแบบ PDF

เมื่อระบบจะประมวลสร้างเอกสารลายเซ็นดิจิทัลและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นไฟล์ PDF

ออกเอกสารในรูปแบบ XML

เมื่อระบบจะประมวลสร้างเอกสารลายเซ็นดิจิทัลและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นไฟล์ XML ในกรณีที่ส่งเอกสารให้กรมสรรมพากร

มีฐานข้อมูลรองรับ

รองรับฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถเรียกใช้เอกสารลายเซ็นดิจิทัลและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

Data Backup 3 Locations

แบ็คอัพข้อมูลไว้ 3 ที่

ระบบของเราป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องจากการสูญหายของข้อมูลจึงมีการแบ็คอัพข้อมูลไว้ยัง 3 ที่ ซึ่งมีความปลอดภัยสูง

มี API ฟรี

สำหรับนักพัฒนาเรามีบริการ API (Application Programming Interface) ไว้ให้บริการฟรีอีกด้วย

รองรับหลายแพลตฟอร์ม

ระบบของเรารองรับทั้งผ่านการใช้งานผ่านเวปบราวเซอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

รูปแบบการใช้งาน

สำหรับเวปบราวเซอร์ให้เข้าไปที่หน้า เริ่มใช้งาน ส่วน iOS และ Androind ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน eSigns

1. สมัครสมาชิก

ทำการสมัครสมาชิกโดยใทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่ รวมไปจนถึงชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ต้องการ

2. การติดตั้งลายเซ็น

ทำการติดตั้งลายเซ็นที่ต้องการใช้งานโดยการอัพโหลดไฟล์ลายเซ็นเข้าไปที่ระบบของเราจากนั้นระบบจะทำอ่านค่าลายเซ็น ประมวลผลและเข้ารหัสลายเซ็นให้อัตโนมัติ

3. อัพโหลดลายเซ็น

อัพโหลดไฟล์ลายเซ็น PDF หรือ XML เป็นแบบ PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) และ XAdES (XML Advanced Electronic Signatures)

4.นำเอกสารไปใช้งาน

ระบบจะเก็บไฟล์ลงในฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF และ XML ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและส่งอีเมลได้อีกด้วย

รู้จักระบบลายเซ็นดิจิทัลและระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในปัจจุบันการทำธุรกรรมออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น ที่ผ่านมา ได้ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเริ่มมีการใช้ลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature) และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic signature) เพื่อตอบโจทย์ต่อภาคธุรกิจยุคใหม่มากขึ้น

ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Signature)

ระบบลายมือที่เป็นไปตามมาตรา 9 แห่งกฏหมายว่าด้วยการทำธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรต่าง ๆ ผ่านระบบที่มีความน่าเชื่อถือ

โดยทั่วไปลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถระบุความเป็นตัวตนของเจ้าของลายเซ็นได้ รวมถึงใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือโดยคำนึงถึงความมั่นคง ความรัดกุมในการในการใช้ลายเซ็น ไปจนถึงลักษณะ ประเภทของการทำธุรกรรม

electronic signature

ระบบลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการเข้ารหัสอิเล็กทรอนิกส์เช่น ลายเซ็นดิจิทัลที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานของกุญแจสาธารณะ (PKI : Public Key Infrastructure) ซึ่งเป็นไปตามกำหนดของมาตรา 26 แห่งกฏหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งลักษณะลายเซ็นดิจิทัลตามนิยามตามตัวกฏหมายได้คร่าว ๆ คือ ลายเซ็นนั้นสามารถเชื่อมโยงกับเจ้าของลายเซ็นนั้นได้ รวมถึงอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือ และสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างการใช้งานจริง (Use cases)

ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 อิเล็กทรอนิกส์

คําขอทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ภอ-01

คําขอทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ภ.อ.01

ลายเซ็นดิจิทัลบน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ของ AIS

แบบแจ้งขอรหัสผ่าน (Password) และเปลี่ยนแปลงอีเมล (E-mail Address) ภ.อ.03

แบบแจ้งขอรหัสผ่าน (Password) และเปลี่ยนแปลงอีเมล (E-mail Address) ภ.อ.03

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล

(Verify Digital Signature)

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล

สามารถนำเอกสาร PDF ของท่านมาตรวจได้ที่นี่

เกี่ยวกับ eSigns

เราให้บริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบลายเซ็นดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และใช้งานง่ายซึ่งถูกพัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพ

ระบบ eSigns ออกแบบให้รองรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น รองรับการใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่ท่านมีอยู่ได้เลย นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนทั้งแบบ iOS และ Android อีกด้วย

ระบบของเรารองรับลูกค้าทั่วไปจนไปถึงบริษัทจดทะเบียนซึ่งรองรับการทำธุรกรรมออนไลน์ในงานที่หลากหลายซึ่งสามารถลดต้นทุนในเรื่องค่าเดินทาง ค่ากระดาษ และรวมไปจนถึงการประหยัดเวลาในการประสานงานทางธุรกิจ

eSigns

ระบบลงลายมือชื่อและระบบลายเซ็นดิจิทัล

บริษัท ฟรีเวชั่น จำกัด

682 หมู่ 1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โทร : 082-579-8555

อีเมล : support@esigns.cloud

Krit Sukavachana

กรรมการผู้จัดการ/ผู้ก่อตั้ง

พวกเราตั้งใจพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ช่วยให้ท่าน ทำงานได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ