บริการ API สำหรับนักพัฒนา

ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นดิจิทัล eSigns นั้น ยังเปิดบริการ API ให้แก่นักพัฒนาเอาระบบของเราไปประยุกต์ใช้งานกับระบบเอกสารของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ระบบออกบิลใบเสร็จ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารนั้น ๆ

 

โดยรูปการทำงานจะมีลักษณะดังรูปด้านล่าง โดยผลลัพท์ของเอกสารที่สร้างออกมาจะรองรับในรูปแบบ PDF/A-3

 

API ของ eSigns

หรือจะสร้างไฟล์ PDF/A3 พร้อมแนบไฟล์ XML และลงลายเซ็นดิจิทัล จากคำสั่งเดียว

 

curl -X POST "https://api.esigns.cloud/documents/pdfa-xml/digitalsign" -H "Content-Type: multipart/form-data" -H "API-Key:<your api key>" -F "file=@<pdf file path>" -F "file=@<xml file path>"

คู่มือการใช้งาน API

สำหรับสร้างไฟล์ PDF/A-3 พร้อมแนบไฟล์ XML และลงลายเซ็นดิจิทัล หรือสามารถเข้าไปที่ https://developers.esigns.cloud/#introduction

 

API ของ eSigns

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทร 082-579-8555 อีเมล support@esigns.cloud