บริการลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

(e-Tax Invoice & e-Receipt)

ในการทำธุรกิจในปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานเอกสารเช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แบบต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์กันแพร่หลายมากขึ้น นั่นเพราะทั้งลดเวลาในการเดินเอกสาร รวมไปถึงความรวดเร็วในการส่งเอกสารจากต้นทางไปยังปลายทาง ดังนั้นแล้วระบบของเราเองก็ได้ให้บริการระบบลงลายเซ็นดิจิทัลลงบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax Invoice & e-Reseipt กันมากขึ้น

ทำความรู้จักกับ e-Tax Invoice & Receipt กันก่อน

e-Tax Invoice & Receipt คือ การจัดทำใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการลงลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งทำให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือ สามารถยืนยันตัวตนได้ สามารถรักษาความลับของข้อมูล ข้อมูลไม่สูญหายและไปจนถึงการห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล

 

ทำไมจึงต้องออกใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันหลายธุรกิจเริ่มเข้าสู่ยุคดิจิทัลกันมากขึ้น อย่างเช่น การรองรับการชำระเงินทางบัตรเครดิต การตัดบัญชีอัตโนมัติ หรือการชำระผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งแน่นอนในเมื่อมีการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลแล้ว การใช้งานเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่เป็นรูปแบบกระดาษก็ยังไม่เป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

ดังนั้นระบบเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จึงเข้ามามีส่วนสำคัญมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนแฝงต่าง ๆ เอาไว้มากมาย รวมไปถึงระบบเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ยังสะดวกและรวดเร็วกว่าเอกสารกระดาษอีกมากเท่าตัว

ระบบลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของเรารองรับทั้งเอกสารที่เป็นรูปแบบไฟล์ PDF และ ไฟล์ XML ซึ่งง่ายต่อการใช้งานอย่างมาก

e-tax-pdf
e-tax-xml

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทร 082-579-8555 อีเมล support@esigns.cloud