บทความแนะนำ (Popular)

ประเภทการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ บนเอกสาร

ประเภทการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ บนเอกสาร

การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารสามารถทำได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น การลงลายมือชื่อแบบเต็มตามปกติ การลงลายมือชื่อแบบย่อแค่ตัวอักษรเริ่มต้น การประทับตราขององค์กรหรือของตนเอง และการเช็กช่องรับทราบเอกสาร โดยวิธีทั้งหมดนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้าง ผมจะมาอธิบายให้ผู้อ่านทุกคนได้ทราบกัน ตัวอย่างลายมือชื่อแบบเต็ม ...

อ่านเพิ่มเติม

บทความทั้งหมด (Lastest)

ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบ eSigns รองรับ

ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบ eSigns รองรับ

โดยนิยามของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic Signature ตามนิยามของมาตรา 9 นั้นคือ ลายมือหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึง...

อ่านเพิ่มเติม
วิธีลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ภ.อ.01 ระบบ e-Filing กรมสรรพากร

วิธีลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ภ.อ.01 ระบบ e-Filing กรมสรรพากร

กรมสรรพากรได้เปิดใช้งานระบบยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ (New e-Filing) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564...

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานราชการ (Government Authority)