ลายเซ็นดิจิทัล

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัล (มือถือ)

วิธีการเปิดเอกสาร PDF (ลายเซ็นดิจิทัล) บนมือถือ

1. เข้าเมนู "เซ็นแล้ว"

เอกสาร PDF ที่ทำการเซ็นแล้วจะไปอยู่เมนู เซ็นแล้ว ดังรูป

เปิดเอกสาร-pdf

2. การเปิดเอกสาร

ที่เอกสารที่ต้องการเลือกเปิด จะสังเกตเห็น จุดสามจุดแนวตั้ง ดังรูป แล้วกดเลือกที่ปุ่มนี้

จุดสามจุด

หลังจากนั้นจะมีเมนูย่อยต่าง ๆ ให้เลือก ให้ทำการกดเลือก เปิด

เปิดเอกสาร-pdf-2

ซึ่งเราจะสามารถเปิดเอกสาร PDF ที่ได้ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เปิดเอกสาร-pdf-3