วิธีเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเรามีหลายวิธี โดยหลังจากอัปโหลดไฟล์ PDF ที่เราต้องการลงลายเซ็นบนเอกสารแล้ว หน้าระบบจะแสดงดังรูปด้านล่าง ให้เลือกที่หัวข้อ "ลายมือชื่อของคุณ" แล้วคลิกที่ "เพิ่ม"

การเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การอัปโหลดรูปลายเซ็น

เมื่อกด "เพิ่ม" ที่หัวข้อ "ลายมือชื่อของคุณ" แล้วจะมีกล่องเมนูขึ้นมา จากนั้นแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "อัปโหลด" ดังรูปด้านล่าง

การอัปโหลดรูปลายเซ็น

ทำการอัปโหลดไฟล์รูปลายเซ็น โดยควรเป็นไฟล์แบบ .png หรือ .jpg เท่านั้น โดยคลิกที่ปุ่ม "อัปโหลดไฟล์" ดังรูป

การอัปโหลดรูปลายเซ็น

โปรดรอสักครู่ โดยระบบจะทำการประมวลผลลายเซ็นดังรูป

การเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อลายเซ็นถูกอัปโหลดเรียบร้อยแล้วจะแสดงดังรูปด้านล่าง 

การเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

2. การวาดลายเซ็น

หากต้องการวาดลายเซ็นให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "วาดลายเซ็น" จากนั้นระบบจะแสดงหน้าดังรูป

การวาดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ทำการวาดลายเซ็นในบริเวณสีเทาที่สามารถเซ็นลายเซ็นได้ดังรูป 

การวาดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อได้ลายเซ็นที่ต้องการแล้วให้คลิกปุ่ม "เครื่องหมายถูก" เพื่อนำลายเซ็นที่วาดไปประมวลผลดังรูป

การวาดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับปุ่ม "ย้อนกลับ" ดังรูป จะสามารถใช้ในกรณีที่เราวาดรูปลายเซ็นที่ไม่ถูกใจของผู้ใช้งาน

ปุ่มย้อนกลับ

หลังจากวาดลายเซ็นที่ต้องการและกดปุ่ม "เครื่องหมายถูกต้อง" แล้วระบบจะประมวลลายเซ็นก็จะได้ลายเซ็นที่วาดไว้ดังรูป

การวาดลายเซ็น

3. การพิมพ์ลายเซ็น

นอกจากนี้ระบบของเรายังรองรับสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ได้อีกด้วย โดยคลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ลายเซ็น"  ดังรูป

การพิมพ์ลายเซ็น

ผู้ใช้งานสามารถเลือกสีของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (หรือสามารถปรับแต่งสีได้ภายหลังได้) ดังรูปตัวอย่างเลือกใช้สีน้ำเงิน

เลือกสีเพื่อพิมพ์ลายเซ็น

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอักษร (ฟอนต์) ต่าง ๆ ให้เลือกดังรูป

รูปแบบฟอนต์

จากนั้นทำการเลือกรูปแบบอักษร (ฟอนต์) ตามที่ต้องการ

รูปแบบฟอนต์

ซึ่งจะได้รูปแบบอักษร (ฟอนต์) ดังรูป

ตัวอักษรที่เลือกไว้

ทำการลากคำว่า "พิมพ์ที่นี่" ในรูป แล้วพิมพ์ชื่อลายเซ็นตามต้องการ จากรูปตัวอย่างได้พิมพ์คำว่า "ลายเซ็น"

พิมพ์ที่นี่
ลายเซ็น

เมื่อได้ทำการพิมพ์ลายเซ็นที่ต้องการแล้วคลิกที่ "เครื่องหมายถูก" จากนั้นให้ทำการรอสักครู่ หลังจากระบบประมวลผลแล้วจะได้ลายเซ็นที่พิมพ์ไว้ดังเมนูรูป

ลายเซ็นที่พิมพ์ไว้

4. การเพิ่มลายเซ็นและการปรับแต่ง

หลังจากที่สร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ แล้ว เมื่อหากต้องการเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มลงบนเอกสารรูปแบบ PDF แล้วทำการคลิกบนสัญลักษณ์ดังรูป

การเพิ่มลายเซ็น

ลายเซ็นที่ทำการเพิ่มแล้วจะปรากฏบนเอกสาร PDF ที่อัปโหลดไว้ดังรูป

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เราสามารถลากวางลายเซ็นบนตำแหน่งต่าง ๆ บนเอกสาร PDF ตามที่เราต้องการไว้ได้ดังรูป

ลากตำแหน่งลายเซ็น

สามารถเปลี่ยนสีลายเซ็นได้โดยลากวางเม้าส์บริเวณลายเซ็นแล้วคลิกจะแสดงไอคอนดังรูป

เปลี่ยนสีลายเซ็น

แล้วสามารถเลือกสีลายเซ็นตามที่ต้องการไว้ได้

เลือกสีให้ลายเซ็น
เลือกสีให้ลายเซ็น