วิธีเซ็นเอกสารด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนนี้จะเป็นการเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยก่อนอื่นทำการกดเลือกหัวข้อ “ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์” ดังรูป

เมนูลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

แล้วทำการอัปโหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ต้องการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิกที่ปุ่ม “อัปโหลดไฟล์” ดังรูป

อัปโหลดไฟล์ PDF

จากนั้นระบบจะพาเข้ามาสู่หน้าหลักดังรูป เพื่อทำการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงข้อความและสัญลักษณ์แสดงถึงความรับรองในเอกสารรูปแบบ PDF 

หน้าระบบของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

1. วิธีเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

โดยสามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานโดยคลิกที่ “วิธีเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์”

2. วิธีเพิ่มข้อความ

เมื่อทำการคลิกที่เมนู “เพิ่มข้อความ” ดังตำแหน่งที่เมาส์ชี้ดังรูป

เพิ่มข้อความ

เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏเป็นกล่องข้อความดังรูป

กล่องข้อความ

คลิกบริเวณกล่องข้อความแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการดังรูป

พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

เราสามารถเพิ่มขนาดของข้อความโดยทำการคลิกที่บริเวณ “ตัวเอใหญ่” ดังรูป

เพิ่มขนาดตัวอักษร

หรือหากต้องจะลดขนาดของข้อความก็ทำได้โดยคลิกที่ “ตัวเอเล็ก” ดังรูป

ลดขนาดตัวอักษร

เราสามารถเปลี่ยนสีของข้อความได้ดังรูป

การเปลี่ยนสีข้อความ
เปลี่ยนสีข้อความ

เราสามารถเลือกรูปแบบอักษร (ฟอนต์) ได้อีกด้วยดังรูป

เปลี่ยนฟอนต์ข้อความ

จากตัวอย่างได้ทำการเลือกรูปแบบอักษร (ฟอนต์) เป็น “Source Serif Pro” ข้อความจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะดังรูปด้านล่าง

เปลี่ยนฟอนต์ข้อความ

เมื่อลองจัดข้อความและลายเซ็นให้เป็นรูปแบบดังรูป

จัดรูปแบบให้สวยงาม

3. วิธีเพิ่มสำเนาถูกต้อง

เมื่อทำการคลิกที่เมนู “สำเนาถูกต้อง” ดังตำแหน่งที่เมาส์ชี้ดังรูป

การเพิ่มสำเนาถูกต้อง

เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏข้อความ “สำเนาถูกต้อง” ดังรูป

การเพิ่มสำเนาถูกต้อง

สามารถเพิ่มขนาดของข้อความ “สำเนาถูกต้อง” โดยคลิกที่บริเวณ “ตัวเอใหญ่” ดังรูป

เพิ่มขนาดสำเนาถูกต้อง

หรือหากต้องจะลดขนาดของข้อความก็ทำได้โดยคลิกที่ “ตัวเอเล็ก” ดังรูป

ลดขนาดสำเนาถูกต้อง

เราสามารถเปลี่ยนสีของข้อความได้ดังรูป

เปลี่ยนสีสำเนาถูกต้อง
เปลี่ยนสีสำเนาถูกต้อง

เราสามารถเลือกรูปแบบอักษร (ฟอนต์) ได้อีกด้วยดังรูป

เปลี่ยนฟอนต์

จากตัวอย่างได้ทำการเลือกรูปแบบอักษร (ฟอนต์) เป็น “Source Serif Pro” ข้อความจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะดังรูปด้านล่าง

เปลี่ยนฟอนต์

เมื่อลองจัดข้อความ ลายเซ็น และสำเนาถูกต้อง ให้เป็นรูปแบบดังรูป

จัดรูปแบบให้สวยงาม

4. วิธีเพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย

เมื่อทำการคลิกที่เมนู “เพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย” ดังตำแหน่งที่เมาส์ชี้ดังรูป

กล่องกาเครื่องหมาย

เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏเครื่องหมายดังรูป

กาเครื่องหมาย

เราสามารถเปลี่ยนสีของข้อความได้ดังรูป

เปลี่ยนสีเครื่องหมาย
เปลี่ยนสีสัญลักษณ์

สามารถปรับขนาดของสัญลักษณ์ได้โดยการวางเมาส์ให้ได้ลักษณะดังรูป

ปรับขนาดสัญลักษณ์

จัดรูปแบบสัญลักษณ์ ลายเซ็น ข้อความและสำเนาถูกต้อง ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการ ดังรูป

จัดรูปแบบ

5. วิธีเพิ่มตราประทับ

ทำการคลิกที่ปุ่ม “ตราประทับ” ดังรูป

Stamp

แล้วทำการอัปโหลดไฟล์รูปภาพของตราประทับ (.png หรือ .jpg)

Stamp

เมื่อทำการ crop ขนาดรูปภาพของตราประทับเรียบร้อยแล้วคลิกเลือก “Apply”

 Stamp

จะพบตราประทับเราอยู่ที่เมนูทางด้านซ้ายมือ

ตราประทับ

เรียกใช้งานตราประทับ โดยทำการคลิกที่บริเวณดังรูป (ที่เมาส์ชี้)

ตราประทับ

จะพบว่ามีตราประทับปรากฏอยู่บนเอกสารดังรูป

ตราประทับ

เราสามารถปรับขนาดของตราประทับได้โดยวางเมาส์ให้ได้สัญลักษณ์ดังรูป แล้วทำการลดหรือขยาย

ตราประทับ

แล้วจัดวางตำแหน่งของตราประทับตามความต้องการ

ตราประทับ

6. การแปลงไฟล์ PDF

ก่อนแปลงไฟล์ได้ทำการปรับ สำเนาถูกต้อง ลายเซ็น ข้อความและเครื่องหมาย ตามที่ต้องการให้เรียบร้อยก่อน แล้วกดปุ่ม “แปลง PDF” ดังรูป

แปลง pdf

กรุณารอสักครู่ระบบจะประมวลผล

ระบบกำลังประมวลผล

จากนั้นระบบจะแปลงเป็น PDF ที่มีรูปแบบดังรูป

แปลงเป็น PDF แล้ว

7. ปุ่มดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF (ที่แปลงไว้แล้ว)

หลังจากแปลงไฟล์เป็น PDF แล้วสามารถคลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด” ดังรูปได้เลย

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

ซึ่งตอนนี้เราจะได้เอกสารที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic signature) ซึ่งประกอบไปด้วย “ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์” “ข้อความชื่อ” “สำเนาถูกต้อง”  และ “สัญลักษณ์เครื่องหมาย”  ซึ่งแสดงถึงการรับรองข้อความกันได้แล้ว