ลายเซ็นดิจิทัล

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัล (มือถือ)

คู่มือการใช้งานลายเซ็นดิจิทัลบนมือถือ

แอปพลิเคชั่น eSigns บนมือถือ (ปัจจุบันรองรับอยู่บนมือถือระบบแอนดรอยด์) โดยแอปพลิเคชั่นของเรารองรับระบบสร้างลายเซ็นดิจิทัล  (Digital signature) ตามมาตรา 26 ซึ่งเป็นลายเซ็นที่มีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูง

สามารถค้นหาแอปพลิเคชั่น “eSigns” ที่ Google Play แล้วทำการติดตั้งลงบนมือถือของท่าน

esigns-mobile
แอปพลิเคชั่น eSigns บนมือถือ (ปัจจุบันรองรับอยู่บนมือถือระบบแอนดรอยด์) โดยแอปพลิเคชั่นของเรารองรับระบบสร้างลายเซ็นดิจิทัล  (Digital signature) ตามมาตรา 26 ซึ่งเป็นลายเซ็นที่มีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูง

สามารถค้นหาแอปพลิเคชั่น “eSigns” ที่ Google Play แล้วทำการติดตั้งลงบนมือถือของท่าน

1. วิธีสมัครใช้งาน 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในระบบของเราสามารถเข้ามาสมัครการใช้งานกับเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านแอปพลิเคชั่น eSigns ได้เลย

2. วิธีเซ็นเอกสาร PDF (ลายเซ็นดิจิทัล)

แนะนำวิธีการลงลายเซ็นดิจิทัลลงบนเอกสาร PDF ลงผ่านแอปพลิเคชั่น eSigns บนมือถือ

3. วิธีการเปิดเอกสาร PDF (ลายเซ็นดิจิทัล)

สำหรับเอกสารที่ทำการลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว ส่วนนี้จะแนะนำวิธีการเปิดเอกสาร

4. วิธีเซ็นเอกสาร XML (ลายเซ็นดิจิทัล)

แนะนำวิธีการลงลายเซ็นดิจิทัลลงบนเอกสาร XML ลงผ่านแอปพลิเคชั่น eSigns บนมือถือ

5. วิธีเปิดเอกสาร XML (ลายเซ็นดิจิทัล)

สำหรับเอกสารที่ทำการลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว ส่วนนี้จะแนะนำวิธีการเปิดเอกสาร

6. การนำเอกสาร PDF หรือ XML ที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลไปใช้

สำหรับเอกสารที่ทำการลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว ส่วนนี้จะแนะนำเอกสารไปใช้งาน เช่น  การส่งเอกสาร การดาวน์โหลด และการแชร์

7. วิธีเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12

แนะนำขั้นตอนการเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12

8. วิธีเลือกใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำขั้นตอนการเลือกใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และการนำไปใช้