วิธีดาวน์โหลดเอกสาร PDF

หลังจากแปลงไฟล์เป็น PDF แล้วสามารถคลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด” ดังรูปได้เลย

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

สามารถดาวน์โหลดได้ทีหลัง โดยเมื่อคลิกปุ่ม“ย้อนกลับ”ดังรูป

ปุ่มย้อนกลับ

ณ ชื่อไฟล์ที่ได้ทำการสร้างไว้แล้วสามารถดาวน์โหลดได้เลย

ไฟล์ pdf ที่ดาวน์โหลดได้

เมื่อเปิดไฟล์ PDF ที่ดาวน์โหลดจะพบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเอกสารดังรูป

ไฟล์ pdf ที่สร้างแล้ว