วิธีดาวน์โหลดเอกสาร XML (ลายเซ็นดิจิทัล)

1. การดาวน์โหลด

เมื่อเข้ามาที่หน้าหลักของเมนูลายเซ็นดิจิทัลแล้วดังรูป

ดาวน์โหลด xml

ทำการดาวน์โหลดเอกสาร XML ที่มีลายเซ็นดิจิทัลแล้วโดยเลือกปุ่ม “ดาวน์โหลด” ดังรูป

ดาวน์โหลด xml ลายเซ็นดิจิทัล

2. เอกสาร XML ที่มีลายเซ็นดิจิทัลแล้ว

หลังจากที่ได้ดาวน์โหลดเอกสาร XML ที่มีการลงลายเซ็นดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว สามารถโปรแกรมทางด้าน Text Editor มาทำการเปิด เช่น Visual Studio Code (ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายและฟรีอีกด้วย) Notepad Atom เป็นต้น 

ลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ xml

จากรูปด้านบนเมื่อใช้ Text Editor (จากรูปใช้ Visual Studio Code) ทำการเปิดไฟล์ XML ขึ้น จะพบ tag <ds:Signature> เพิ่มเข้ามา