1. เริ่มต้นการสมัครใช้งาน

เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ https://www.esigns.cloud/th จะพบกับหน้าแรกเว็บไซต์ของเราแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “เริ่มต้นการใช้งาน” ดังรูป

 

esigns-register-1

แล้วทำการสร้างบัญชีโดยคลิกที่หัวข้อ “sign up now”

ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล

 

ซึ่งจะพบรูปแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังรูป

ฟอร์มการกรอกข้อมูล

2. สร้างบัญชีผู้ใช้

เริ่มทำการกรอกข้อมูล “อีเมล” ซึ่งควรเป็นอีเมลปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม ส่งรหัสตรวจสอบสถานะ โดยระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลของผู้ใช้ที่ทำการกรอกไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่า อีเมลที่ทำการกรอกไว้นั้นว่า ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของอีเมลและอีเมลยังใช้งานได้อยู่จริง

แล้วคลิกที่ปุ่ม “Send verification code”

send verifiaction code

 

จากนั้นเข้าไปที่อีเมลที่ทำการกรอกไว้ แล้วนำหมายเลขรหัส 6 หลักไปกรอกในช่องด้านล่างอีเมลดังรูป

หมายเลข 6 หลักถูกส่ไปที่อีเมล
ข้อแนะนำ : เมื่อได้รับรหัส “Verify Code”ทางอีเมลแล้วควรนำรหัสที่ได้รับมากรอกใส่ข้อมูลทันทีแล้วคลิกที่ปุ่ม “Verify Code” ไม่เช่นนั้นแล้วรหัสจะหมดอายุได้ดังรูป
นำเลขมากรอก

ในกรณีที่รหัสหมดอายุก็สามารถทำการส่งกดปุ่ม “Send new code”

3. การกรอกรหัสผ่าน

ต่อมาจะเป็นตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเวลาเมื่อเข้าสู่ระบบ โดยการตั้งรหัสผ่านต้องมีตัวอักษรมากกว่า 8 ตัวขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 64 ตัว เมื่อใส่รหัสผ่านที่ต้องการตั้งแล้วก็ทำการยืนรหัสผ่านนั้นโดยทำการกรอกรหัสผ่านที่ต้องการตั้งเพื่อเป็นการยืนยันอีกรอบ

ฟอร์มการสมัคร

เมื่อกรอกรหัสแล้วจะเป็นดังรูป

รหัสผ่าน

4. ใส่ข้อมูลอื่น ๆ

จากนั้นทำการกรอกข้อมูลที่เหลือโดยเริ่มจากเลือกประเทศดังรูป

เลือกประเทศ

ในส่วนที่เหลือนั่นคือ “Display Name” ส่วนนี้หมายถึงชื่อที่ต้องการแสดง “Given Name” หมายถึง ชื่อจริง และ “Surename” หมายถึง นามสกุล

รายละเอียดชื่อ

เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “Create”

create

จากนั้นให้รอสักครู่ โดยจะมีข้อความดังรูป

รอสักครู่ระบบกำลังประมวลผล

แล้วจะเข้าสู่หน้าระบบของเราดังรูป

หน้าระบบ esigns