ลายเซ็นดิจิทัล

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัล (มือถือ)

วิธีเปิดเอกสาร XML (ลายเซ็นดิจิทัล) บนมือถือ

1. เข้าเมนู "เซ็นแล้ว"

เอกสาร XML ที่ทำการเซ็นแล้วจะไปอยู่เมนู เซ็นแล้ว ดังรูป

เปิดไฟล์ xml ที่ลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว

2. การเปิดเอกสาร

ที่เอกสารที่ต้องการเลือกเปิด จะสังเกตเห็น จุดสามจุดแนวตั้ง ดังรูป แล้วกดเลือกที่ปุ่มนี้

จุดสามจุด

หลังจากนั้นจะมีเมนูย่อยต่าง ๆ ให้เลือก ให้ทำการกดเลือก เปิด

เปิดไฟล์ xml ที่ลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว

ซึ่งเราจะสามารถเปิดเอกสาร XML ที่ได้ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะสังเกตว่าใน code จะมีแท็ก เพิ่มเข้ามา

เปิดไฟล์ xml ที่ลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว