ลายเซ็นดิจิทัล

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัล (มือถือ)

วิธีเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12

โดยระบบของเราสามารถเพิ่มใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเชื่อถือได้ ตามมาตราที่ 28 ซึ่งสามารถเอาใช้กับการออกลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature)

ก่อนอื่นที่หน้าหลักของแอปพลิเคชั่นให้คลิกที่ปุ่มซ้ายบนสุดดังรูป

esigns

1. การเข้าหน้าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อเลือกเมนู "ใบรับรอง" ดังรูปด้านล่าง

วิธีเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12

2. การอัปโหลดไฟล์ .p12 หรือ .pfx

จากรูปด้านล่างให้เลือกที่ปุ่ม "เลือกไฟล์ p.12 หรือ .pfx" เพื่อทำการอัปโหลดไฟล์ .p12 /.pfx เพื่อทำการออกใบรับรอง

วิธีเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12

ปุ่มสำหรับอัปโหลดไฟล์ .p12 หรือ .pfx

วิธีเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12

3. การใส่รหัสผ่าน

เมื่อไฟล์ถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ใส่รหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ .p12 หรือ .pfx

วิธีเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12

4. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ถูกสร้างแล้ว

โดยจะมีรายละเอียดของใบรับรองที่ออกดังรูป โดยใบรับรองนี้สามารถนำไปใช้ในการเซ็นลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature) ได้อีกด้วย

วิธีเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12