ลายเซ็นดิจิทัล

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัล (มือถือ)

1. เริ่มต้นการสมัครใช้งาน

เมื่อเข้ามาที่แอปพลิเคชั่น “eSigns” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู้หน้าสำหรับการ Log-in เข้าสู่ระบบ แต่หากยังไม่ได้สมัครการใช้งาน ให้ท่านเริ่มทำการสมัครการใช้งาน โดยคลิกที่ Sign up now

esigns-register

2. สร้างบัญชีผู้ใช้

เริ่มทำการกรอกข้อมูล “อีเมล” ซึ่งควรเป็นอีเมลปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม ส่งรหัสตรวจสอบสถานะ โดยระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลของผู้ใช้ที่ทำการกรอกไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่า อีเมลที่ทำการกรอกไว้นั้นว่า ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของอีเมลและอีเมลยังใช้งานได้อยู่จริง

esigns-register

แล้วคลิกที่ปุ่ม “Send verification code”

send verification code

จากนั้นเข้าไปที่อีเมลที่ทำการกรอกไว้ แล้วนำหมายเลขรหัส 6 หลักไปกรอกในช่องด้านล่างอีเมลดังรูป

esigns-register-4

ข้อแนะนำ : เมื่อได้รับรหัส “Verify Code”ทางอีเมลแล้วควรนำรหัสที่ได้รับมากรอกใส่ข้อมูลทันทีแล้วคลิกที่ปุ่ม “Verify Code” ไม่เช่นนั้นแล้วรหัสจะหมดอายุได้ดังรูป

esigns-register

แล้วคลิกที่ปุ่ม Verify code 

Verify Code

ในกรณีที่รหัสหมดอายุก็สามารถทำการส่งกดปุ่ม “Send new code”

หลังจากคลิกปุ่ม Verify code แล้ว จะพบว่ามีลักษณะปรากฏดังรูปด้านล่าง

esigns-register

สามารถเปลี่ยนอีเมลโดยคลิกที่ปุ่ม Change e-mail แล้วทำตามขั้นตอนเดิม

change-e-mail

3. การกรอกรหัสผ่าน

ต่อมาจะเป็นตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเวลาเมื่อเข้าสู่ระบบ โดยการตั้งรหัสผ่านต้องมีตัวอักษรมากกว่า 8 ตัวขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 64 ตัว เมื่อใส่รหัสผ่านที่ต้องการตั้งแล้วก็ทำการยืนรหัสผ่านนั้นโดยทำการกรอกรหัสผ่านที่ต้องการตั้งเพื่อเป็นการยืนยันอีกรอบ

esigns-register-8

4. ใส่ข้อมูลอื่น ๆ

จากนั้นทำการกรอกข้อมูลที่เหลือโดยเริ่มจากเลือกประเทศดังรูป

esigns-register
esigns-register

ในส่วนที่เหลือนั่นคือ “Display Name” ส่วนนี้หมายถึงชื่อที่ต้องการแสดง “Given Name” หมายถึง ชื่อจริง และ “Surename” หมายถึง นามสกุล และใส่เบอร์โทร ดังรูปตัวอย่าง

esigns-register

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่ม Create

Create

จากนั้นระบบนำมาสู่หน้าเมนูหลักของแอปพลิเคชั่น eSigns ดังรูป

esigns-register-12