ลายเซ็นดิจิทัล

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัล (มือถือ)

วิธีเซ็นเอกสาร XML (ลายเซ็นดิจิทัล) ผ่านมือถือ

สำหรับลายเซ็นดิจิทัล หรือ Digital signature นั้นของระบบเราเป็นไปตามมาตรา 26 โดยจัดเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกการเข้ารหัสและถูกรับรองจาก CA (Certification Authority) ซึ่งสามารถป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็นจากผู้ไม่หวังดีได้ด้วย

1. เข้าสู่หน้าเมนูหลัก

หลังจากที่สมัครสมาชิกหรือ Log-in เข้าระบบแล้วจะพบหน้าหลักดังรูป

วิธีเซ็นเอกสาร-PDF-(ลายเซ็นดิจิทัล)-00

2. อัปโหลดเอกสาร XML

ทำการ upload เอกสาร XML ที่ต้องการเซ็นโดย คลิกที่ปุ่มดังรูป

วิธีเซ็นเอกสาร-PDF-(ลายเซ็นดิจิทัล)-1

คลิกที่ปุ่มนี้

button

3. ทำการลงลายเซ็นดิจิทัลให้เอกสาร

จากนั้นจะขึ้นเอกสาร XML ขึ้นให้ลงลายเซ็นดิจิทัล

ลงลายเซ็นดิจิทัลบน xml

แล้วคลิกที่ปุ่ม ลงชื่อ

ลงชื่อ

กรุณารอสักครู่ เพื่อรอให้ระบบประมวล เพื่อลงลายเซ็น

ลงลายเซ็นดิจิทัลบน xml

เมื่อระบบทำการลงลายเซ็นบนเอกสาร XML เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการแจ้งเตือน ลงลายมือชื่อสำเร็จ! ดังรูป

ลงลายเซ็นดิจิทัลบน xml

หากต้องการกลับไปที่เมนูหลักของแอปพลิเคชั่นให้คลิกที่ ไปยังเอกสาร

ลงลายเซ็นดิจิทัลบน xml