ลายเซ็นดิจิทัล

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัล (มือถือ)

วิธีเซ็นเอกสาร PDF (ลายเซ็นดิจิทัล)

สำหรับลายเซ็นดิจิทัล หรือ Digital signature นั้นของระบบเราเป็นไปตามมาตรา 26 โดยจัดเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกการเข้ารหัสและถูกรับรองจาก CA (Certification Authority) ซึ่งสามารถป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็นจากผู้ไม่หวังดีได้ด้วย

1. เข้าสู่หน้าเมนูหลัก

หลังจากที่สมัครสมาชิกหรือ Log-in เข้าระบบแล้วจะพบหน้าหลักดังรูป

วิธีเซ็นเอกสาร-PDF-(ลายเซ็นดิจิทัล)-00

2. อัปโหลดเอกสาร PDF

ทำการ upload เอกสาร PDF ที่ต้องการเซ็นโดย คลิกที่ปุ่มดังรูป

วิธีเซ็นเอกสาร-PDF-(ลายเซ็นดิจิทัล)-1

คลิกที่ปุ่มนี้

button

3. ทำการลงลายเซ็นดิจิทัลให้เอกสาร

จากนั้นจะขึ้นเอกสาร PDF ขึ้นให้ลงลายเซ็นดิจิทัล

วิธีเซ็นเอกสาร-PDF-(ลายเซ็นดิจิทัล)-2

แล้วคลิกที่ปุ่ม ลงลายมือชื่อ

ลงลายมือชื่อ

จากนั้นระบบจะทำการลงลายเซ็น แล้วเมื่อลงลายเซ็นสำเร็จแล้วจะขึ้นเตือนคำว่า "ลงลายมือสำเร็จ"

วิธีเซ็นเอกสาร-PDF-(ลายเซ็นดิจิทัล)-3

หากต้องการกลับไปที่เมนูหลักของแอปพลิเคชั่นให้คลิกที่ ไปยังเอกสาร

ลงลายเซ็นดิจิทัลบน xml