ลายเซ็นดิจิทัล

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัล (มือถือ)

การนำเอกสาร PDF หรือ XMl ที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลไปใช้งาน (ผ่านมือถือ)

การนำเอกสาร PDF หรือ XML ที่ถูกลง ลายเซ็นดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชั่น eSigns ไปใช้เช่น ส่งต่อ ดาวน์โหลด และแชร์เอกสาร

1. ส่งเอกสาร

เมื่อเลือกเมนู "ส่ง" ดังรูปด้านล่าง

การส่ง

ระบบจะทำการให้ใส่ข้อมูลอีเมลปลายทางที่ต้องการส่ง

การส่ง

เอกสารที่ส่งแล้วจะไปปรากฏยังเมนู ส่งแล้ว ดังรูป

การส่ง

2. บันทึกลงเครื่อง

เมื่อเลือกเมนู "บันทึกลงเครื่อง" ดังรูปด้านล่าง จากนั้นระบบจะทำการดาวน์โหลดเอกสาร PDF หรือ XML ที่ต้องลงในมือถือของท่าน

บันทึกลงเครื่อง

3. การแชร์เอกสาร

เมื่อเลือกเมนู "แชร์" ดังรูปด้านล่าง

บันทึกลงเครื่อง

สามารถเลือกแชร์เอกสารไปยังแอปพลิชั่นบนมือถือของท่านตามที่ต้องการ

การแชร์