วิธีการเปิดไฟล์ PDF

เมื่อเข้าหน้าหลักของเมนูลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ดังรูป

วิธีการเปิดไฟล์ PDF

จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างจะพบไฟล์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานได้ทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เอาไว้เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ โดยทำการคลิกที่ “เปิดไฟล์”

วิธีการเปิดไฟล์ PDF

ระบบจะทำการประมวลผล กรุณารอสักครู่ 

ระบบประมวลผล

สุดท้ายแล้วเราจะได้เอกสารลายเซ็นที่มีการลงการมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโดย “วิธีดาวน์โหลดเอกสาร PDF”

วิธีเปิดไฟล์-PDF