วิธีการเปิดเอกสาร XML (ลายเซ็นดิจิทัล)

1. การเปิดเอกสาร

ทำการเปิดเอกสาร XML ที่มีลายเซ็นดิจิทัลแล้ว โดยเลือกปุ่ม “เปิดไฟล์” ดังรูป

เปิด xml ที่มีลายเซ็นดิจิทัล

2. เอกสารที่มีลายเซ็นดิจิทัล

ลักษณะของเอกสารที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลจะมีลักษณะดังรูป โดยด้านบนจะเห็นสัญลักษณ์ปากกาที่มีสีเขียวและข้อความที่ระบุว่าเอกสารถูกลงลายเซ็นดิจิทัลโดยหน่วยงานไหน

ไฟล์ xml ที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัล

นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตุว่ามี tag <ds:Signature> เพิ่มเข้ามาดังรูป

xml มีลายเซ็นดิจิทัล

3. การเปิดเอกสาร XMLที่ดาวน์โหลดมาแล้ว

หลังจากที่ได้ดาวน์โหลดเอกสาร XML ที่มีการลงลายเซ็นดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว สามารถโปรแกรมทางด้าน Text Editor มาทำการเปิด เช่น Visual Studio Code (ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายและฟรีอีกด้วย) Notepad Atom เป็นต้น 

ลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ xml

จากรูปด้านบนเมื่อใช้ Text Editor (จากรูปใช้ Visual Studio Code) ทำการเปิดไฟล์ XML ขึ้น จะพบ tag <ds:Signature> เพิ่มเข้ามา