วิธีการเปิดเอกสาร PDF (ลายเซ็นดิจิทัล)

1. การเปิดเอกสาร

ทำการเปิดเอกสาร PDF ที่มีลายเซ็นดิจิทัลแล้วโดยเลือกปุ่ม “เปิดไฟล์” ดังรูป

ตำแหน่งการเปิดไฟล์

2. เอกสารที่มีลายเซ็นดิจิทัล

ลักษณะของเอกสารที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลจะมีลักษณะดังรูป โดยด้านบนจะเห็นสัญลักษณ์ปากกาที่มีสีเขียวและข้อความที่ระบุว่าเอกสารถูกลงลายเซ็นดิจิทัลโดยหน่วยงานไหน

เอกสารลงลายเซ็นดิจิทัล

3. การเปิดเอกสารที่ดาวน์โหลดมาแล้ว

เมื่อดาวน์โหลดเอกสารที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว ให้เปิดเอกสารโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader เปิดขึ้นมา จะแสดงข้อความว่า “Signed and all signatures are valid.” ดังรูป

 
เอกสารที่ถูก signed