วิธีเลือกใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

1. เลือกใบรับรอง

เมื่อเข้ามาที่หน้า “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์” แล้วจะพบว่ามีใบรับรองที่ทำการเพิ่มเข้ามาจาก วิธีเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12

จากนั้นให้ทำการคลิกเลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการโดยคลิกปุ่ม “เลือกใช้”  ดังรูปด้านล่าง

การเลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลให้ทำการรอสักครู่

ระบบประมวลผล

2. แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่เลือก

จากนั้นจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงที่บนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกไว้ดังรูป

แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่เลือก

3. การนำไปใช้

เราสามารถนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้กับลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งจากรูปด้านล่างได้นำเอาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้กับเอกสารที่ต้องการออกลายเซ็นดิจิทัลดังรูป

สำหรับวิธีการเซ็นเอกสารด้วยลายเซ็นดิจิทัลสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ วิธีเซ็นเอกสาร PDF (ลายเซ็นดิจิทัล) และ วิธีเซ็นเอกสาร XML (ลายเซ็นดิจิทัล)

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์