วิธีเซ็นเอกสาร XML (ลายเซ็นดิจิทัล)

นอกจากไฟล์เอกสาร PDF แล้ว ระบบของเรายังรองรับไฟล์ในรูปแบบ XML โดยสามารถนำมาลงลายเซ็นดิจิทัลตามมาตรา 26 (ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเชื่อถือได้)

1. การเข้าหน้าลายเซ็นดิจิทัล

หลังจากที่สมัครสมาชิกหรือ Log-in เข้าระบบแล้วคลิกที่ “ลายเซ็นดิจิทัล” จะพบดังรูป

หน้าแรกของลายเซ็นดิจิทัล

2. การอัปโหลดไฟล์รูปแบบ XML

ทำการอัปโหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ XML ที่ต้องการลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ดังรูป

หน้าสำหรับอัปโหลดไฟล์

3. การเซ็นลายเซ็นดิจิทัล

หลังจากทำการอัพโหลดเอกสาร XML ดังรูปแล้ว
อัปโหลดไฟล์ xml เพื่อเซ็น

ที่ปุ่มด้านบนให้คลิกที่ เซ็นเอกสาร

ปุ่มเซ็นเอกสาร

โดยระบบจะทำการลงลายเซ็นเอกสารให้รอสักครู่

ระบบประมวลผล

4. เอกสารหลังจากลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว

จากรูปด้านล่างคือเอกสาร XML ที่ถูกเซ็นด้วยลายเซ็นดิจิทัล

ไฟล์ xml ที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัล

อีกข้อสังเกตุคือ ในไฟล์ xml จะมี tag  <ds:Signature> เพิ่มเข้ามาดังรูป

xml มีลายเซ็นดิจิทัล

เราสามารถคลิกที่ปุ่ม “กลับ” ได้เพราะเอกสาร XML ที่ถูกเซ็น (ลายเซ็นดิจิทัล) ได้อยู่ในระบบแล้วดังรูป

ไฟล์ xml ที่มีลายเซ็นอยู่ในระบบ