ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล สามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลที่ทำการเซ็นเอกสารด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย Thailand University Consortium Root CA (TUC) เช่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
วิธีลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ภ.อ.01 ระบบ e-Filing กรมสรรพากร

วิธีลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ภ.อ.01 ระบบ e-Filing กรมสรรพากร

กรมสรรพากรได้เปิดใช้งานระบบยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ (New e-Filing) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระบบใหม่นี้รองรับการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ บนเอกสาร ภ.อ.01 และ ภอ.03 ผ่านทางระบบลงทะเบียนได้ทันที...
วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หากท่านได้รับหนังสือรับรองบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทอื่น ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือรับรองบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้รับเป็นเอกสารของจริง? หนังสือรับรองที่ออกให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ e-Service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์...
วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ

1. เข้าเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 2. กรอก รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน หากยังไม่มีให้กด “ลงทะเบียน” 3. คลิกที่ หนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนา และถ่ายเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 4. คลิกที่...
สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับเอกสารออนไลน์ ลดการใช้กระดาษ

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับเอกสารออนไลน์ ลดการใช้กระดาษ

เมื่อต้นเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บนเว็บไซต์ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศ การเปิดรับเอกสารออนไลน์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดการใช้กระดาษ ผ่านทางระบบงานออนไลน์ของสำนักงาน หรือส่งทางอีเมล (กรณีไม่มีระบบงาน) ...
หนังสือรับรองบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการลงลายเซ็นดิจิทัล

หนังสือรับรองบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการลงลายเซ็นดิจิทัล

ปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบริการออนไลน์ สำหรับขอหนังสือรับรองบริษัท และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและไปกรอกเอกสารแบบคำขอ แล้วไปต่อคิวรอเอกสารเหมือนในอดีต ...