ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล สามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลที่ทำการเซ็นเอกสารด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย Thailand University Consortium Root CA (TUC) เช่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
ลงลายเซ็นดิจิทัลบนมือถือผ่านแอป eSigns ได้แล้ว

ลงลายเซ็นดิจิทัลบนมือถือผ่านแอป eSigns ได้แล้ว

สำหรับการลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) บนเอกสารนั้น แอปพลิชั่น eSigns ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งบนแบบเว็บแอปพลิชั่นและบนมือถือ (ยังรองรับได้แค่ลายเซ็นดิจิทัล) ซึ่งสำหรับแอปพลิเคชั่น eSigns ยังรองรับได้แค่ระบบปฏิบัติแอนดรอยด์ (Android) โดยสามารถเข้าไปที่ Google...
ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

สำหรับท่านใดที่มีเอกสารสำคัญที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว แต่ต้องการทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกลงลายเซ็นบนเอกสารของท่านนั้น เป็นลายเซ็นที่ถูกต้องหรือไม่ ทาง eSigns เรามีระบบตรวจสอบนั้นคือ “ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล” ซึ่งมีวิธีการใช้งานง่าย (ปัจจุบันยังรองรับแค่ไฟล์ PDF)...
วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หากท่านได้รับหนังสือรับรองบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทอื่น ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือรับรองบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้รับเป็นเอกสารของจริง? หนังสือรับรองที่ออกให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ e-Service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์...
วิธีทำให้ลายเซ็นบน Acrobat เป็นสีเขียว

วิธีทำให้ลายเซ็นบน Acrobat เป็นสีเขียว

สำหรับผู้ใช้งานที่พบปัญหาสัญลักษณ์ว่าลายเซ็นดิจิทัลนั้นไม่แสดงเครื่องว่า “ถูกรับรอง” หรือ Verified ดังรูป แต่ในความเป็นจริง ลายเซ็นดิจิทัล ได้ถูกรับรองและสามารถเอาไปใช้งานได้แล้ว หากใครพบปัญหานี้ เรามีวิธีตั้งค่าให้ขึ้นแสดงเครื่องหมายรับรอง...