ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบ eSigns รองรับ

ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบ eSigns รองรับ

โดยนิยามของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic Signature ตามนิยามของมาตรา 9 นั้นคือ ลายมือหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึง...
การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ eSigns

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ eSigns

สำหรับ “ตราประทับ” จัดว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 9 ซึ่งหากใครที่กำลังมองหา Appication สำหรับลงตรงประทับลงบนเอกสาร ของแนะนำเว็บแอปพลิเคชั่น eSigns ซึ่งรองรับการลงรูปตราประทับลงบนเอกสาร PDF 1. เข้าไปที่เว็บ esigns.clound/thแล้วคลิกที่ปุ่ม...
วิธีลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ภ.อ.01 ระบบ e-Filing กรมสรรพากร

วิธีลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ภ.อ.01 ระบบ e-Filing กรมสรรพากร

กรมสรรพากรได้เปิดใช้งานระบบยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ (New e-Filing) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระบบใหม่นี้รองรับการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ บนเอกสาร ภ.อ.01 และ ภอ.03 ผ่านทางระบบลงทะเบียนได้ทันที...
วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หากท่านได้รับหนังสือรับรองบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทอื่น ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือรับรองบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้รับเป็นเอกสารของจริง? หนังสือรับรองที่ออกให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ e-Service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์...
เซ็นสำเนาถูกต้องออนไลน์ช่วยลดสัมผัสรวมทั้งประหยัดทั้งเงินและเวลา

เซ็นสำเนาถูกต้องออนไลน์ช่วยลดสัมผัสรวมทั้งประหยัดทั้งเงินและเวลา

โดยทั่วไปแล้วการเซ็นเอกสารที่ใส่สำเนาถูกต้องเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน บัญชีสมุดธนาคาร เป็นต้น เพื่อเอาไปสมัครงาน เรียนต่อ หรืออื่น ๆ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เริ่มจากไปร้านถ่ายเอกสาร แล้วทำการเซ็นสำเนา...
ความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ใช้ลายเซ็นดิจิทัล

ความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ใช้ลายเซ็นดิจิทัล

โดยทั่วไปแล้วเราทำการ เซ็นลายมือชื่อรับรองข้อความ ในเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตอบรับข้อความนั้น รวมไปถึงการแสดงความเป็นเจ้าของและยืนยันในสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของลายเซ็นในข้อความของเอกสารนั้น ๆ  ...