Electronic signature กับ Digital signature ต่างกันอย่างไร

ชื่อของสองตัวนี้ดูคล้ายกัน และการใช้งานก็มีลักษณะคล้ายๆกันอีก ซึ่ง Digital signature นั้น คือ subset ของ Electronic signature ต่างกันตรงที่ 

Electronic signature  

เป็นการลงลายเซ็นที่มีรูปลักษณ์ลงบนเอกสารต่าง ๆ เหมือนกับการเซ็นปกติ แต่เซ็นในรูปแบบดิจิทัล อาจสงสัยว่า ถ้าเซ็นแบบนี้แล้ว คนอื่นจะสามารถก็อปลายเซ็นเราไปใช้ได้รึเปล่า

มันสามารถก็อปได้ครับ เลยมีอีกตัวที่ช่วย เพิ่มความปลอดภัยมากๆ คือ  Digital signature นั่นเอง 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างของ Electronics Signature

Digital signature 

เป็น Subset ของ Electronic Signature แบบที่บอกไปข้างต้น Digital signature นั้นจะไม่มีการลงเป็นรูปลักษณ์เหมือนกับ Electronic Signature แต่จะเป็นการฝังข้อมูลของผู้เซ็นลงไปในไฟล์ สามารถตรวจสอบได้ว่ามีใครแก้ไขเอกสารหลังจากที่เซ็นแล้ว มีกฏหมายรองรับ สามารถยื่นในชั้นศาลได้ด้วย 

 

ตัวอย่างเอกสาร digital signature

ตัวอย่างของเอกสาร Digital Signature

ข้อดี – ข้อเสีย

Elctronic signature 

ข้อดี 

  • สะดวกเวลาเช็คว่าเอกสารได้เซ็นแล้วรึยัง ดูได้จากไฟล์ที่มีการเซ็นไว้ 

ข้อเสีย 

  • ไม่สามารถตรวจสอบได้หลังจากเซ็น อาจมีการปลอมแปลงได้ จึงไม่ค่อยน่าเชื่อถือ 

 

 

Digital signature 

ข้อดี 
  • เอกสารที่เซ็นแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ มีความน่าเชื่อถือ เพราะสามารถตรวจสอบได้ 
ข้อเสีย 
  • มีความยุ่งยากในการเช็คข้อมูล 
   

จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 แบบมีข้อดีข้อเสียต่างกัน แล้วแต่คนใช้เลยครับ การเลือกรูปแบบการใช้ ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หรือความสะดวกของผู้ใช้ ถ้าเป็นข้อมูลสำคัญ ผมว่าลงทั้ง 2 แบบเลยครับเพื่อความชัวร์  

 

 

ผู้เขียน นายกำชัย ตระกูลไชยสิทธิ์
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564