ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

สำหรับท่านใดที่มีเอกสารสำคัญที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว แต่ต้องการทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกลงลายเซ็นบนเอกสารของท่านนั้น เป็นลายเซ็นที่ถูกต้องหรือไม่ ทาง eSigns เรามีระบบตรวจสอบนั้นคือ “ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล” ซึ่งมีวิธีการใช้งานง่าย (ปัจจุบันยังรองรับแค่ไฟล์ PDF)...
วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หากท่านได้รับหนังสือรับรองบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทอื่น ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือรับรองบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้รับเป็นเอกสารของจริง? หนังสือรับรองที่ออกให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ e-Service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์...
วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ

1. เข้าเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 2. กรอก รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน หากยังไม่มีให้กด “ลงทะเบียน” 3. คลิกที่ หนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนา และถ่ายเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 4. คลิกที่...
วิธีทำให้ลายเซ็นบน Acrobat เป็นสีเขียว

วิธีทำให้ลายเซ็นบน Acrobat เป็นสีเขียว

สำหรับผู้ใช้งานที่พบปัญหาสัญลักษณ์ว่าลายเซ็นดิจิทัลนั้นไม่แสดงเครื่องว่า “ถูกรับรอง” หรือ Verified ดังรูป แต่ในความเป็นจริง ลายเซ็นดิจิทัล ได้ถูกรับรองและสามารถเอาไปใช้งานได้แล้ว หากใครพบปัญหานี้ เรามีวิธีตั้งค่าให้ขึ้นแสดงเครื่องหมายรับรอง...
ความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ใช้ลายเซ็นดิจิทัล

ความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ใช้ลายเซ็นดิจิทัล

โดยทั่วไปแล้วเราทำการ เซ็นลายมือชื่อรับรองข้อความ ในเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตอบรับข้อความนั้น รวมไปถึงการแสดงความเป็นเจ้าของและยืนยันในสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของลายเซ็นในข้อความของเอกสารนั้น ๆ  ...