ในปัจจุบัน การเซ็นเอกสารไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกระดาษ แต่เรายังสามารถเซ็นเอกสารบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วย แต่หลายคนอาจจะสับสนว่า เราควรจะเลือกใช้ลายเซ็นประเภทไหนดี ระหว่าง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic signature) กับลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature) วันนี้ เราจึงจะมาพูดถึงเกี่ยวกับลายเซ็นทั้งสองประเภทนี้กันว่าแตกต่างกันอย่างไร 

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบการเซ็นที่นิยมและแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะง่ายต่อการเซ็น เพียงแค่ใช้เมาส์ลากเป็นลายเซ็นของตนเองในเอกสารก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้น แต่ข้อเสียของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์คือขาดความชัดเจน ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของลายเซ็นนั้นเป็นผู้ลงนามจริงหรือไม่ เพราะถูกคัดลอกลายเซ็นได้ง่ายและไม่สามารถตรวจจับการแก้ไขเอกสารหลังจากการเซ็น 

ส่วนลายเซ็นดิจิทัลเป็นหนึ่งในประเภทของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความปลอดภัยมากกว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบเก่า เมื่อคุณทำการเซ็นเอกสารด้วยลายเซ็นดิจิทัลแล้ว เอกสารของคุณจะมีการระบุตัวตนของคุณอยู่คล้ายกับลายนิ้วมือ 

จากนั้นหากเอกสารนั้นถูกแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหา จะทำให้เอกสารนั้นแสดงถึงการถูกเขียนทับลายเซ็นดิจิทัลที่คุณเซ็นไปและทำให้ลายเซ็นนั้นหมดสภาพ การเซ็นลายเซ็นดิจิทัลจึงนำมาซึ่งความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเอกสารนั้น และยังสามารถนำเอกสารที่ถูกเซ็นด้วยวิธีนี้ไปใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ แต่ข้อเสียของลายเซ็นประเภทนี้คือมีการเข้ารหัสลับที่ยุ่งยากและไม่สามารถมองเห็นได้ 

เห็นได้ว่า ลายเซ็นแต่ละประเภทก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริบทว่าเราจะเลือกใช้ลายเซ็นประเภทไหนให้เหมาะกับเอกสารของเรา และผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจเลือกใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นดิจิทัลครับ 

ผู้เขียน เธียรวิชญ์ สิริสาครสกุล
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

อ้างอิง : https://www.signix.com/blog/difference-between-electronic-and-digital-signature

ข้อแตกต่างระหว่างการลงนามเอกสารด้วย Electronic Signature กับ Digital Signature