ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ นั้น เป็นการรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ เพราะมันคือ ชุดข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนผู้ถือใบรับรอง และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของที่ไปที่มาของใบรับรองได้ อารมณ์เหมือนเรามีกุญแจส่วนตัวที่มีเราหรือคนที่อนุญาติสามารถทำอะไรกับข้อมูลของเราได้ไม่ว่าจะ แก้ไข หรือ ลบข้อมูล ถ้าอยากได้ใบรับรอง เราสามารถไปขอใบรับรองที่ผ่านการรับรองแล้วจากผู้ออกใบรับรองเรียกย่อๆว่า CA (Certificate Authority) ในใบรับรองนั้นจะประกอบด้วย 

การตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication) เพื่อยืนยันตัวบุคคล บริษัท หรือทีม 

ลายเซ็น (Signature) ยืนยันข้อมูล 

การเข้ารหัส (Encryption) ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ความปลอดภัยของใบรับรองนี้ขึ้นอยู่กับ CA ที่ออกใบรับรอง ฉะนั้น CA ที่ออกใบรับรองจะได้รับการตรวจสอบ เพื่อที่เราจะสามารถตัดสินใจเลือก CA ที่เหมาะสมกับการตัดสินใจของเราได้ ซึ่ง CA จะมีการตรวจสอบทุกปี เราจึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคล และสถาบันได้อย่างปลอดภัยไร้ความกังวล 

 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ มีอายุการใช้งานด้วย ไม่สามารถซื้อใบรับรองที่มีอายุเกิน 3 ปี หรือ น้อยกว่า 1 ปีได้ เราสามารถที่จะยกเลิกใบรับรองได้ก่อนถึงวันหมดอายุ ถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัย เช่นมีคนสามารถเข้าไปใช้ใบรับรองเอาไปใช้โดยที่เราไม่ได้อนุญาต  

ผู้เขียน นายกำชัย ตระกูลไชยสิทธิ์  วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

ที่มาWhat is an electronic certificate? | ANF AC 

          INE – Electronic Office – Electronic certificate and signature