บทความแนะนำ

ประเภทการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ บนเอกสาร

ประเภทการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ บนเอกสาร

การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารสามารถทำได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น การลงลายมือชื่อแบบเต็มตามปกติ การลงลายมือชื่อแบบย่อแค่ตัวอักษรเริ่มต้น การประทับตราขององค์กรหรือของตนเอง และการเช็กช่องรับทราบเอกสาร โดยวิธีทั้งหมดนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้าง...

read more

บทความทั้งหมด

หน่วยงานราชการ