สำหรับ “ตราประทับ” จัดว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 9 ซึ่งหากใครที่กำลังมองหา Appication สำหรับลงตรงประทับลงบนเอกสาร ของแนะนำเว็บแอปพลิเคชั่น eSigns ซึ่งรองรับการลงรูปตราประทับลงบนเอกสาร PDF

1. เข้าไปที่เว็บ esigns.clound/thแล้วคลิกที่ปุ่ม “เริ่มต้นใช้งาน” 

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ e-signs

หากเข้ามาแล้ว หากยังไม่ได้สมัครการใช้งาน ให้สมัครการใช้งาน ซึ่งฟรี ก่อน หากสมัครการใช้งานแล้วให้ทำการ Log-in เข้ามาเลย

2. เมื่อเข้ามาแล้วจะพบดังรูป ซึ่งเป็นระบบการใช้งานของ eSigns ให้คลิกเลือกที่เมนู “ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์”

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ e-signs

3. อัพโหลดเอกสาที่ต้องการให้ลงตราประทับ ต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ e-signs

4. เมื่อเอกสารอัพโหลดแล้ว ระบบจะนำพามาสู่ระบบที่ต้องลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ ซึ่งให้เลือก “ตราประทับ”

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ e-signs

5. อัพโหลดไฟล์รูปตราประทับซึ่งควรเป็นรูปแบบไฟล์ .png 

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ e-signs

6. ทำการปรับให้คลุมขนาดของแล้วเลือก “ใช้งาน”

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ e-signs
การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ e-signs

7. ระบบจะทำการประมวลผล โปรดรอสักครู่

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ e-signs

8. แล้วจะพบตราประทับที่ทำการอัพโหลดไว้แล้วให้คลิกที่ “รูปตราประทับ”

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ e-signs

9. จะพบบว่าตราประทับอยู่บนเอกสาร

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ e-signs

10. จากนั้นแปลงเป็น PDF เพื่อนำออกไปใช้ ให้คลิกที่ปุ่ม “แปลง PDF”

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ e-signs

11. ซึ่งจะได้เอกสารที่มีตราประทับไปใช้งาน คลิก “ดาวน์โหลด” เพื่อนำเอกสารไปใช้งานได้เลย 

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ e-signs

จะเห็นว่าการนำตราประทับมาลงบนเอกสารนั้นไม่ยากเลย 

ผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์

วันที่ 17  ธันวาคม พ.ศ.2564