การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ eSigns

การลงตราประทับบนเอกสารผ่านระบบ eSigns

สำหรับ “ตราประทับ” จัดว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 9 ซึ่งหากใครที่กำลังมองหา Appication สำหรับลงตรงประทับลงบนเอกสาร ของแนะนำเว็บแอปพลิเคชั่น eSigns ซึ่งรองรับการลงรูปตราประทับลงบนเอกสาร PDF 1. เข้าไปที่เว็บ esigns.clound/thแล้วคลิกที่ปุ่ม...
วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หากท่านได้รับหนังสือรับรองบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทอื่น ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือรับรองบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้รับเป็นเอกสารของจริง? หนังสือรับรองที่ออกให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ e-Service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์...
เซ็นสำเนาถูกต้องออนไลน์ช่วยลดสัมผัสรวมทั้งประหยัดทั้งเงินและเวลา

เซ็นสำเนาถูกต้องออนไลน์ช่วยลดสัมผัสรวมทั้งประหยัดทั้งเงินและเวลา

โดยทั่วไปแล้วการเซ็นเอกสารที่ใส่สำเนาถูกต้องเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน บัญชีสมุดธนาคาร เป็นต้น เพื่อเอาไปสมัครงาน เรียนต่อ หรืออื่น ๆ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เริ่มจากไปร้านถ่ายเอกสาร แล้วทำการเซ็นสำเนา...
ความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ใช้ลายเซ็นดิจิทัล

ความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ใช้ลายเซ็นดิจิทัล

โดยทั่วไปแล้วเราทำการ เซ็นลายมือชื่อรับรองข้อความ ในเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตอบรับข้อความนั้น รวมไปถึงการแสดงความเป็นเจ้าของและยืนยันในสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของลายเซ็นในข้อความของเอกสารนั้น ๆ  ...
ประเภทการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ บนเอกสาร

ประเภทการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ บนเอกสาร

การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารสามารถทำได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น การลงลายมือชื่อแบบเต็มตามปกติ การลงลายมือชื่อแบบย่อแค่ตัวอักษรเริ่มต้น การประทับตราขององค์กรหรือของตนเอง และการเช็กช่องรับทราบเอกสาร โดยวิธีทั้งหมดนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้าง...