ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบ eSigns รองรับ

ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบ eSigns รองรับ

โดยนิยามของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic Signature ตามนิยามของมาตรา 9 นั้นคือ ลายมือหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึง...
เซ็นสำเนาถูกต้องออนไลน์ช่วยลดสัมผัสรวมทั้งประหยัดทั้งเงินและเวลา

เซ็นสำเนาถูกต้องออนไลน์ช่วยลดสัมผัสรวมทั้งประหยัดทั้งเงินและเวลา

โดยทั่วไปแล้วการเซ็นเอกสารที่ใส่สำเนาถูกต้องเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน บัญชีสมุดธนาคาร เป็นต้น เพื่อเอาไปสมัครงาน เรียนต่อ หรืออื่น ๆ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เริ่มจากไปร้านถ่ายเอกสาร แล้วทำการเซ็นสำเนา...