โดยทั่วไปแล้วการเซ็นเอกสารที่ใส่สำเนาถูกต้องเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน บัญชีสมุดธนาคาร เป็นต้น เพื่อเอาไปสมัครงาน เรียนต่อ หรืออื่น ๆ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เริ่มจากไปร้านถ่ายเอกสาร แล้วทำการเซ็นสำเนา ในบางกรณีหากต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก็ยังต้องเวลาและเงินค่าขนส่งเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้นเราจะมาแนะนำ การเซ็นเอกสารสำเนาถูกต้องออนไลน์ที่ไม่ได้มีความยุงยากใด ๆ เลย

1. จัดทำเอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf ให้ได้ก่อน

2. เข้ามาที่ https://my.esigns.cloud/ โดยหากยังไม่ได้สมัครลงทะเบียนก็สามารถ สมัครใช้งานได้ฟรี ๆ โดยดูวิธีการสมัครได้ที่ วิธีสมัครใช้งาน

3. จากนั้น upload ไฟล์ pdf ที่ต้องการเซ็นเอกสารดังรูป

 

4. จากนั้นระบบจะพาเข้ามาสู่หน้าการเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดูวิธีการเซ็นเอกสารได้ที่ วิธีเซ็นเอกสารด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  โดยจากรูปด้านล่าง เราได้ทำการเซ็นชื่อและสำเนาถูกต้องของเอกสารสำเนาบัญชีธนาคาร

5. จากรูปด้านบนเราก็สามารถแปลงเอกสารไปใช้งานโดยคลิกที่ปุ่ม “แปลง PDF” จากนั้นแล้วระบบจะสร้างไฟล์เอกสารที่เราสามารถนำไปใช้งานได้ ดังรูปด้านล่าง

6. ระบบ eSigns ยังเก็บข้อมูลไฟล์ที่เราทำการเซ็นสำเนาถูกต้องเอาไว้ภายในระบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ภายหลังอีกด้วย

จากขั้นตอนด้านบนเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็สามารถใช้ระบบ eSigns มาเซ็นสำเนาถูกต้อง ซึ่งลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่า ถ่ายเอกสาร ค่าเดินทางที่ต้อองไปร้านถ่ายเอกสารและรวมถึงค่าขนส่งในกรณีที่ปลายทางที่ต้องการส่งเอกสารนั้นอยู่ไกล รวมถึงลดการสัมผัส ไม่ต้องเสี่ยงภัยต่อไวรัสโควิด-19 และอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์

20 สิงหาคม พ.ศ. 2564