สำหรับการลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) บนเอกสารนั้น แอปพลิชั่น eSigns ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งบนแบบเว็บแอปพลิชั่นและบนมือถือ (ยังรองรับได้แค่ลายเซ็นดิจิทัล) ซึ่งสำหรับแอปพลิเคชั่น eSigns ยังรองรับได้แค่ระบบปฏิบัติแอนดรอยด์ (Android)

โดยสามารถเข้าไปที่ Google Play แล้วพิมพ์คำว่า “eSigns” จะปรากฏเป็นชื่อแอปพลิชั่นแสดงดังรูป

esigns on android

สำหรับความสามารถในการเซ็นลายเซ็นดิจิทัลผ่านแอปบนมือถือของ eSigns สามารถรองรับทั้ง ภาษาไทย/อังกฤษ การเซ็นลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF และ XML รวมไปถึงรองรับการนำเข้าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารที่ที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัล ยังสามารถส่งไฟล์ไปยังแอปพลิชั่น chat ต่าง ๆ บนมือถือของผู้ใช้งาน หรือจะสามารถส่งไฟหล์ทางอีเมลได้ด้วย 

ดูคู่มือการใช้งานได้ที่ https://www.esigns.cloud/th/manual/digital-signature-mobile/

เขียนโดย ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564