สำหรับท่านใดที่มีเอกสารสำคัญที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว แต่ต้องการทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกลงลายเซ็นบนเอกสารของท่านนั้น เป็นลายเซ็นที่ถูกต้องหรือไม่ ทาง eSigns เรามีระบบตรวจสอบนั้นคือ “ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล” ซึ่งมีวิธีการใช้งานง่าย (ปัจจุบันยังรองรับแค่ไฟล์ PDF) ซึ่งจะมีมาแนะนำวิธีการใช้งานดังนี้

ก่อนอื่นเมื่อเรามีเอกสาร PDF ที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลแล้วจะมีลักษณะดังรูป

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

เราจะทำการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ https://esigns.clound/th เลื่อนลงมาเรื่อย ๆ จะเห็นส่วนของบริการ “ระบบตรวจลายเซ็นดิจิทัล” ดังรูป

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

แล้วคลิกที่ปุ่ม “ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล” ดังรูป

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

หรือเข้ามาที่ลิงค์ https://check.esigns.cloud ตามแต่สะดวก

2. จากนั้นทำการอัปโหลดไฟล์เอกสาร PDF ที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว โดยเลือกที่ปุ่ม “เลือกไฟล์” ซึ่งแสดงดังรูป

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

แล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์ได้ทันที

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

4. สิ่งที่ผลลัพธ์แสดงจะขออธิบายดังนี้

4.1 รายงานการตรวจสอบของลายเซ็นบนเอกสาร

 • ตรวจสอบว่าเอกสารน่าเชื่อถือหรือไม่

 • ลายเซ็นดิจิทัลถูกต้องหรือไม่

 • ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์น่าเชื่อถือหรือไม่

 • ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุหรือยัง

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

4.2 ส่วนของรายละเอียดเอกสารที่ตรวจสอบ

 • แสดงชื่อไฟล์เอกสาร PDF ที่ถูกอัปโหลด

 • ขนาดของไฟล์

 • แสดงเวลาที่ทำการตรวจสอบ

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

4.3 ส่วนของรายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เซ็น

 • แสดงชื่อของผู้เซ็น

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 • ระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดที่สามารถใช้ใบรับรองได้

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

4.4 ส่วนของรายละเอียดผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

 • แสดงชื่อผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

 • หน่วยงานที่ออกใบรับรอง

ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของ eSigns

ผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564