1. เข้าเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-12

2. กรอก รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน หากยังไม่มีให้กด “ลงทะเบียน”

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-13

3. คลิกที่ หนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนา และถ่ายเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-1

4. คลิกที่ รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-2

5. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-3

6. เลือกหนังสือรับรอง แล้วกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-4

7. กดดำเนินการต่อ

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-5

8. กรอกชื่อผู้ชำระเงินที่จะแสดงในใบเสร็จ แล้วกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-6

9. กดปุ่ม “ยืนยันรายการ”

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-7

10. กดปุ่ม “พิมพ์ใบนำชำระเงิน” แล้วทำการชำระเงิน

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-8

11. หลังจากชำระเงินแล้วสามารถตรวจสอบสถานของคำขอได้ โดยกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ที่เมนูด้านซ้าย แล้วกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-9

12. หลังจากชำระเงินแล้ว สถานคำขอ จะเปลี่ยนเป็น “ชำระเงินแล้ว” รอประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง สถานะจะเปลี่ยนเป็น “จัดส่งเอกสาร”

หลังจากสถานะคำขอเปลี่ยนเป็น “จัดส่งเอกสาร” ให้กดที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” ที่เมนูด้านซ้าย แล้วกดปุ่ม “ดาวน์โหลดไฟล์/ใบเสร็จ”

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-10

13. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” แล้วกดปุ่ม “ดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์”

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-11

14. หลังจากกดปุ่ม “ดาวน์โหลด” ท่านก็จะได้รับไฟล์ หนังสือรับรองบริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บนเอกสาร

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์-14

หากท่านต้องการตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารหนังสือรับรองบริษัท สามารถตรวจสอบได้ที่ https://check.esigns.cloud/

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์

9 กันยายน 2564